เกษตร 4.0 คือ อะไร ยังไง แบบไหน

ช่วงนี้สื่อต่างๆ พูดกันถึงแนวทางพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 กันบ่อย ก็ขอมาแบ่งปันเรื่องนี้กันบ้าง  แล้วมันคืออะไร ขอย้อนไปสักหลายปีหน่อยนะครับ 5555 คือ โลกเรามีการพัฒนามาเป็นลำดับ ทวีปต่างๆ ก็พัฒนาแตกต่างกันไป แต่จะมีบางอย่างที่พอจะเหมือนกันจับมาแบ่งร่วมกันได้ เช่น เอาเครื่องมือเครื่องใช้มาแบ่ง จะแบ่งได้ว่า ใช้หินเป็นแล้วก็เรียกยุคหิน พอใช้เหล็กเป็นเราก็เรียกยุคเหล็ก อ่า….พอจะนึกออกกันแล้วเนอะในหนังสือประวัติศาสตร์นั่นเอง พอมายุคปัจจุบัน ก็จะเรียกอะไรกันก็ได้ไม่ห้าม บางคนเรียกยุคอุตสาหกรรม ยุคอินเตอร์เน็ต ยุค Google ยุค Facebook ยุคโลกาภิวัฒน์ อะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าเอาที่ยอมรับกันวงกว้าง ก็จะเป็นเรื่องคลื่น 3 ลูก (The Third Wave) หนังสือของ Alvin Tofler