บริการทำฟาร์มในเมือง( Urban Farm หรือ Plant Factory) เช่น สวนแนวตั้งในห้างสรรพสินค้า โรงแรม การปลูกผักในร่ม ในอาคาร ร้านอาหาร และตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

เทคโนโลยีที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดต่างๆ เช่น

  • ห้างร้าน ต้องการสวนแนวตั้งที่สวยงามและผักสามารถใช้บริโภคได้จริง สถานที่มีแสงแดดเข้าถึง สามารถทำระบบปลูกผักแบบ Vertical Farm ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบ Hydorponics และควบคุมด้วยระบบ Grobot Intelligent   ก็จะสามารถผลิตพืชผักสำหรับใช้ทานได้จริงและสวยงาม เป็นต้น
  • หรือหากเป็นโรงแรม ต้องการปลูกผักบนดาดฟ้า ลานจอดรถ ก็สามารถใช้ระบบปลูกผัก Hydoponics หรือในดินถุง ก็ได้ แต่เพิ่มการบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบ Grobot Intelligent
  • ฟาร์มผักแบบ Organic หรือ Hydroponics ต้องการเพิ่มระบบ Grobot อัจฉริยะ จัดเก็บข้อมูล เซนเซอร์ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ประหยัดต้นทุน ทำกำไรได้มากขึ้น