บริษัท อะโกร อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด

Agro Intelligent co.,ltd.

123/48 Talad Bangkhen Laksi

Bangkok Thailand

Tel 091-415-1959

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ที่กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็น Grobot Product การปลูกพืชใช้แสงในตู้คอนเทนเนอร์  การจัดการฟาร์มในเมือง การใช้เซนเซอร์เพื่อการเกษตร .

Please feel free, contact us if you would like more information about Grobot, Container Farmin, Urban Farming, Agriculture Sensor and more. Or just want to talk about new technology.

*