Global Trend for Food and Agriculture แนวโน้มด้านอาหารและการเกษตรในอนาคต

อนาคตของมนุษยชาติ ด้านอาหารและการเกษตร  FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations) มีรายงานออกมาเมื่อต้นปีที่แล้ว ทางทีมเราชอบอ่านบทความการทำนายอนาคตแล้วนำมารีวิว พบว่ามีความแม่นยำเลยทีเดียว คาดการณ์ว่า ประชากรโลกในปี 2050 จะเป็น 9.7 พันล้านคน—->ปัจจุบัน ณ เดือน พ.ค.61 มีประมาณ 7.62 พันล้านคน ก็อีก 30 ปีเป็น หมืนล้านคนก็คงไม่แปลก ปัญหาเรื่อง Climate Change ภูิมอากาศจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ—->อันนี้ชัดเจน จำนวนคน 2 ใน 3 จะอาศัยในเมือง

แบบโครงสร้าง Plant Factory ขนาดย่อม

นี้เป็นแบบโครงสร้าง ระบบ Plant Factory🥦🥦🥦 ขนาดย่อมๆของบริษัทของเรา ในเมืองไทยครับ (โดยปกติจะทำสูงกว่าแบบนี้ 2 เท่าครับ) สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ

SETA 2018 – Sustainable Energy Technology ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา

SETA 2018 – Sustainable Energy Technology ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา เป็นสามวันที่สนุกและมีประโยชน์มากครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมบูท GROBOT ของเรา เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอและให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ เราจะนำคำแนะนำไปพัฒนาและปรับปรุง และจะนำภาพความทรงจำในสามวันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจและผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ดียิ่งขึ้นๆ ครับ  

วิธีการปลูกผักชี

ผักชี                 เนื่องจากในอดีตถึงปัจจุบันผักชีไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดไทย หลายๆคนยังไม่รู้ว่าวิธีการปลูกผักชีง่ายมาก และยังสามารถปลูกแบบไร้ดินได้ด้วย วิธีการปลูกมีดังนี้       1.เลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนิยมกันคือ เมล็ดผักชีพันธุ์สิงคโปร์และเมล็ดผักชีไต้หวัน เตรียมพื้นที่ปลูก ปลูกได้ทั้งในแปลงและกระถาง การปลูกในกระถางเหมาะสำหรับต้องการปลูกรับประทานเอง และการปลูกในแปลงดินเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย สำหรับการปลูกในแปลงดินควรขุดดินหรือพรวนดินขึ้นมาตากแดดไว้ก่อนสัก5-7วัน แล้วทำการพรวนดินซ้ำอีกทีนึงเพื่อให้ดินมีความร่วนและทำการผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดคลุกเคล้ากับแปลงดิน เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ผักชีที่ดีมาแล้ว ทำให้เมล็ดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก่อนสิ่งวิธีนี้สำคัณอย่างมาก จากนั้นก็นำไปแช่น้ำโดยการใช้ผ้าห่อไว้แล้วอะไรทับไว้เพื่อให้ผ้าจมมิดน้ำ 4. เมื่อแช่เมล็ดพันธุ์ผักชีแล้ว นำไปผึ่งลม เมื่อเมล็ดพันธุ์ผักชีเริ่มงอกก็นำไปหว่าน ก่อนการนำเมล็ดพันธุ์ผักไปหว่านควรรถน้ำให้ซุ่มแปลงดิน แล้วจึงนำเมล็ดพันธุ์ผักไปหว่าน และคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความซุ่มซื้นของแปลงดิน การรดน้ำ ผักชีเป็นผักที่ต้องการน้ำมากดังนั้นจึงควรน้ำวันละ 2

สำนักงานได้ย้ายมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บริษัท อินเทลอะโก จำกัด ไดย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(ในมหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) อาคาร INC1 ห้อง INC1-231 และ INC1-232 สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับ 😊☺       

ค่า EC ของการปลูกผักทีดี

ค่า EC (Electric Conductivity) ค่า EC เป็นค่าที่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าในของเหลว ซึ่งในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์หมายถึงการที่ปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในของเหลว โดยปกตินั้นน้ำจะมีค่านำกระแสไฟฟ้าคือ 0 แต่เมื่อได้นำสารละลายต่างๆ ลงไปในน้ำนั้นจะทำให้ค่าสารละลาย หรือค่านำกระแสไฟฟ้าในน้ำสูงด้วย ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้านทานของค่า EC ไม่เท่ากันแล้วแต่สายพันธุ์ และสภาพแวดล้อม หากเราใช้ค่า EC ทีผิดอาจจะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติได้ 1.ชนิดและสายพันธุ์พืช กล่าวคือ พืชมีการคายน้ำทางใบและดูดสารอาหารทางรากและหากค่า EC สูงกว่าค่ามาตรฐาน ของพืชชนิดนั้นๆ พืชจะไม่สามารถนำพาน้ำที่มีธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตผิดปกติ และเกิดขาดธาตุอาหาร 2.อายุของพืช ในแต่ละช่วงอายุของพืชมีช่วงอายุที่ต้องการสารอาหารไม่เท่ากัน ซึ่งแบ่งได้เป็นสามส่วน 3 ช่วง 2.1ช่วงต้นเกล้า ช่วงนี้ค่าอยู่ที่ประมาณ 30-50 % 2.2ช่วงเจริญเติบโต ช่วงหลังจาก

เกษตร 4.0 คือ อะไร ยังไง แบบไหน

ช่วงนี้สื่อต่างๆ พูดกันถึงแนวทางพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 กันบ่อย ก็ขอมาแบ่งปันเรื่องนี้กันบ้าง  แล้วมันคืออะไร ขอย้อนไปสักหลายปีหน่อยนะครับ 5555 คือ โลกเรามีการพัฒนามาเป็นลำดับ ทวีปต่างๆ ก็พัฒนาแตกต่างกันไป แต่จะมีบางอย่างที่พอจะเหมือนกันจับมาแบ่งร่วมกันได้ เช่น เอาเครื่องมือเครื่องใช้มาแบ่ง จะแบ่งได้ว่า ใช้หินเป็นแล้วก็เรียกยุคหิน พอใช้เหล็กเป็นเราก็เรียกยุคเหล็ก อ่า….พอจะนึกออกกันแล้วเนอะในหนังสือประวัติศาสตร์นั่นเอง พอมายุคปัจจุบัน ก็จะเรียกอะไรกันก็ได้ไม่ห้าม บางคนเรียกยุคอุตสาหกรรม ยุคอินเตอร์เน็ต ยุค Google ยุค Facebook ยุคโลกาภิวัฒน์ อะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าเอาที่ยอมรับกันวงกว้าง ก็จะเป็นเรื่องคลื่น 3 ลูก (The Third Wave) หนังสือของ Alvin Tofler