วิธีการปลูกผักชี

ผักชี                 เนื่องจากในอดีตถึงปัจจุบันผักชีไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดไทย หลายๆคนยังไม่รู้ว่าวิธีการปลูกผักชีง่ายมาก และยังสามารถปลูกแบบไร้ดินได้ด้วย วิธีการปลูกมีดังนี้       1.เลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนิยมกันคือ เมล็ดผักชีพันธุ์สิงคโปร์และเมล็ดผักชีไต้หวัน เตรียมพื้นที่ปลูก ปลูกได้ทั้งในแปลงและกระถาง การปลูกในกระถางเหมาะสำหรับต้องการปลูกรับประทานเอง และการปลูกในแปลงดินเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย สำหรับการปลูกในแปลงดินควรขุดดินหรือพรวนดินขึ้นมาตากแดดไว้ก่อนสัก5-7วัน แล้วทำการพรวนดินซ้ำอีกทีนึงเพื่อให้ดินมีความร่วนและทำการผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดคลุกเคล้ากับแปลงดิน เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ผักชีที่ดีมาแล้ว ทำให้เมล็ดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก่อนสิ่งวิธีนี้สำคัณอย่างมาก จากนั้นก็นำไปแช่น้ำโดยการใช้ผ้าห่อไว้แล้วอะไรทับไว้เพื่อให้ผ้าจมมิดน้ำ 4. เมื่อแช่เมล็ดพันธุ์ผักชีแล้ว นำไปผึ่งลม เมื่อเมล็ดพันธุ์ผักชีเริ่มงอกก็นำไปหว่าน ก่อนการนำเมล็ดพันธุ์ผักไปหว่านควรรถน้ำให้ซุ่มแปลงดิน แล้วจึงนำเมล็ดพันธุ์ผักไปหว่าน และคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความซุ่มซื้นของแปลงดิน การรดน้ำ ผักชีเป็นผักที่ต้องการน้ำมากดังนั้นจึงควรน้ำวันละ 2

ค่า pH ของน้ำในการปลูกพืช

ค่า pH ของน้ำในการปลูกพืช ค่า pH คือค่าความเป็นเกรดเป็นเบส โดยค่า pH มีอยู่ 1-14 โดยค่ากลางคือ 7 หากค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 7 คือเกรด สูงกว่า 7 คือเบส การปลูกพื้นนั้นค่า pH ของน้ำที่ดีควรอยู่ที่ 5.5-7.0 ซึ่งการที่ค่าน้ำเป็นเกรดจะส่งผลดีต่อพืชเพราะน้ำที่เป็นเกรดจะทำให้ธาตุอาหารพืชละลายน้ำได้ดี ดังนั้นค่าที่ดีทีสุดต่อการละลายสารอาหารของธาตุอาหารพืชคือ 5.8-6.3

ค่า EC ของการปลูกผักทีดี

ค่า EC (Electric Conductivity) ค่า EC เป็นค่าที่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าในของเหลว ซึ่งในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์หมายถึงการที่ปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในของเหลว โดยปกตินั้นน้ำจะมีค่านำกระแสไฟฟ้าคือ 0 แต่เมื่อได้นำสารละลายต่างๆ ลงไปในน้ำนั้นจะทำให้ค่าสารละลาย หรือค่านำกระแสไฟฟ้าในน้ำสูงด้วย ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้านทานของค่า EC ไม่เท่ากันแล้วแต่สายพันธุ์ และสภาพแวดล้อม หากเราใช้ค่า EC ทีผิดอาจจะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติได้ 1.ชนิดและสายพันธุ์พืช กล่าวคือ พืชมีการคายน้ำทางใบและดูดสารอาหารทางรากและหากค่า EC สูงกว่าค่ามาตรฐาน ของพืชชนิดนั้นๆ พืชจะไม่สามารถนำพาน้ำที่มีธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตผิดปกติ และเกิดขาดธาตุอาหาร 2.อายุของพืช ในแต่ละช่วงอายุของพืชมีช่วงอายุที่ต้องการสารอาหารไม่เท่ากัน ซึ่งแบ่งได้เป็นสามส่วน 3 ช่วง 2.1ช่วงต้นเกล้า ช่วงนี้ค่าอยู่ที่ประมาณ 30-50 % 2.2ช่วงเจริญเติบโต ช่วงหลังจาก

แนวโน้มราคาผักชี 2018

  ผักชี มีชื่อภาษาอังกฤษคือ Coriander ในประเทศไทยมีหลายชื่อเหมือนกัน ผักหอม ผักชีไทย เป็นต้น  มีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนในประเทศไทยไม่มีการบอกว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ก็มีใช้กันมานานแล้ว แหล่งเพาะปลูกสำคัญ ๆ ในประเทศไทยจะอยู่ในภาคกลาง ผักชีไทย มีกลิ่นหอมนิยมนำมาแต่งจานอาหาร เป็นที่มาของผักชีโรยหน้า   ใครไม่เชื่อลองหยิบผักชีออก อาหารจะดูสวยน้อยลงทันที…จริงๆ รสชาตของผักชี ่ลองทานผักชีอย่างเดียวดู จะรู้ว่าไม่เหมือนผักชนิดใดในโลกจริงๆ เราของนิยามว่ารสชาดแสบๆ ผักชีเป็นผักที่ปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทั้งในดินและไร้ดิน แต่ราคาผักชีในระหว่างปีจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก ข่วงหน้าฝนจะสูงกว่าช่วงปกติ 2-3 เท่าตัว ช่วงราคาแพงจะเป็นหน้าฝนที่ผักชีออกสู่ตลาดน้อย Plant Factory Coriander ถ้ามีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตผักชี มีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถผลิตได้ตลอดปี และช่วงที่ขาดแคลน ทางเราได้ทดสอบกับระบบ Plant Factory สามารถเติบโตได้ดี และได้กลิ่นที่หอมกว่าผักชีในท้องตลาด 

ข้อดีข้อเสียของ Plant Factory

ข้อดี 1.ปลูกได้ตลาดเวลาตามความต้องการ 2.เนื่องจากไม่ต้องใช้ดินจึงสามารถปลูกได้ทุกที่ 3.หากมีพื้นที่จำกัดก็ยังสามารถผลิตในปริมาณมากได้เนื่องจากการปลูกสามารถทำเป็นชั้นหลายๆชั้นได้ 4.ควบคุมปริมาณสารอาหารของพืชที่ปลูกได้ 5.ลดปริมาณการใช้แรงงานคน 6.สมารถมาร่วมลงทุนในธุรกิจนี้ได้ มีโอกาสขยายตัวสูง   ข้อเสีย               1.การลงทุนช่วงเริ่มต้นค่อยข้างจะสูง 2.เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาสูง ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน และกำหนดราคาชัดเจน 3.ชนิดของพืชที่สามารถปลูกได้โดยวิธีนี้ยังมีจำกัด เพราะยังต้องพัฒนาเทคนิค โดยทั่วไปใช้ในการปลูกผักสลัด (lettuce) มะเขือเทศ และสตรอเบอร์รี่ 4.การควบคุมสภาวะแวดล้อมทำค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกรณีแบบใช้แสงจากดวงอาทิตย์

ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน AIT

ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน AIT

  รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน AIT มาศึกษาและให้ความสนใจกับนวัตกรรมของเราเป็นอย่างมาก ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทของเราค่ะ (บริษัท อินเทลอะโกร จำกัด)😍😍😍  

ปลูกผักฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) ระบบ Plant Factory ในตู้ปลูกผัก

ผักฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) เป็นผักสลัดชนิดหนึ่ง หน้าตาจะประหลาดๆ ใบหยักๆ ตามตำราวิชาการ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ห่อหัวเข้าหาต้น มีทรงกลมรี ปลาบใบหยัก กาบใบห่อเป็นชั้น ใบมีสีเขียวอ่อน ถึงสีเขียวแก่ เป็นผักสลัดที่ทานสดจะกรอบ เคี้ยวเสียงดังเลยทีเดียว รสชาตถ้าได้ทานสดๆ ใหม่ๆ จะมีรสหวานนิดๆ เป็นผักสลัดที่ถือว่าอร่อย ทานสนุก @Grobot ตู้ปลูกผักของเรา ทดสอบปลูกด้วยแสงสีและแสงสีขาว ผลการปลูก เรื่องขนาด และน้ำหนัก การเติบโต ไม่แตกต่างกันมากนัก ระยะเวลาการปลูกประมาณ 30-35 วัน ส่วนเรื่องรสชาด พอๆ กัน แต่แสงสีขาวดูจะให้รสหวานมากกว่านิดหน่อย… การปลูกในระบบ Plant Factory 1.การเพาะกล้า