ค่า pH ของน้ำในการปลูกพืช

ค่า pH ของน้ำในการปลูกพืช ค่า pH คือค่าความเป็นเกรดเป็นเบส โดยค่า pH มีอยู่ 1-14 โดยค่ากลางคือ 7 หากค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 7 คือเกรด สูงกว่า 7 คือเบส การปลูกพื้นนั้นค่า pH ของน้ำที่ดีควรอยู่ที่ 5.5-7.0 ซึ่งการที่ค่าน้ำเป็นเกรดจะส่งผลดีต่อพืชเพราะน้ำที่เป็นเกรดจะทำให้ธาตุอาหารพืชละลายน้ำได้ดี ดังนั้นค่าที่ดีทีสุดต่อการละลายสารอาหารของธาตุอาหารพืชคือ 5.8-6.3

ค่า EC ของการปลูกผักทีดี

ค่า EC (Electric Conductivity) ค่า EC เป็นค่าที่เหนียวนำกระแสไฟฟ้าในของเหลว ซึ่งในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์หมายถึงการที่ปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในของเหลว โดยปกตินั้นน้ำจะมีค่านำกระแสไฟฟ้าคือ 0 แต่เมื่อได้นำสารละลายต่างๆ ลงไปในน้ำนั้นจะทำให้ค่าสารละลาย หรือค่านำกระแสไฟฟ้าในน้ำสูงด้วย ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้านทานของค่า EC ไม่เท่ากันแล้วแต่สายพันธุ์ และสภาพแวดล้อม หากเราใช้ค่า EC ทีผิดอาจจะทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติได้ 1.ชนิดและสายพันธุ์พืช กล่าวคือ พืชมีการคายน้ำทางใบและดูดสารอาหารทางรากและหากค่า EC สูงกว่าค่ามาตรฐาน ของพืชชนิดนั้นๆ พืชจะไม่สามารถนำพาน้ำที่มีธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตผิดปกติ และเกิดขาดธาตุอาหาร 2.อายุของพืช ในแต่ละช่วงอายุของพืชมีช่วงอายุที่ต้องการสารอาหารไม่เท่ากัน ซึ่งแบ่งได้เป็นสามส่วน 3 ช่วง 2.1ช่วงต้นเกล้า ช่วงนี้ค่าอยู่ที่ประมาณ 30-50 % 2.2ช่วงเจริญเติบโต ช่วงหลังจาก

ปลูกผักฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) ระบบ Plant Factory ในตู้ปลูกผัก

ผักฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) เป็นผักสลัดชนิดหนึ่ง หน้าตาจะประหลาดๆ ใบหยักๆ ตามตำราวิชาการ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ห่อหัวเข้าหาต้น มีทรงกลมรี ปลาบใบหยัก กาบใบห่อเป็นชั้น ใบมีสีเขียวอ่อน ถึงสีเขียวแก่ เป็นผักสลัดที่ทานสดจะกรอบ เคี้ยวเสียงดังเลยทีเดียว รสชาตถ้าได้ทานสดๆ ใหม่ๆ จะมีรสหวานนิดๆ เป็นผักสลัดที่ถือว่าอร่อย ทานสนุก @Grobot ตู้ปลูกผักของเรา ทดสอบปลูกด้วยแสงสีและแสงสีขาว ผลการปลูก เรื่องขนาด และน้ำหนัก การเติบโต ไม่แตกต่างกันมากนัก ระยะเวลาการปลูกประมาณ 30-35 วัน ส่วนเรื่องรสชาด พอๆ กัน แต่แสงสีขาวดูจะให้รสหวานมากกว่านิดหน่อย… การปลูกในระบบ Plant Factory 1.การเพาะกล้า