อนาคตของมนุษยชาติ ด้านอาหารและการเกษตร  FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations) มีรายงานออกมาเมื่อต้นปีที่แล้ว ทางทีมเราชอบอ่านบทความการทำนายอนาคตแล้วนำมารีวิว พบว่ามีความแม่นยำเลยทีเดียว คาดการณ์ว่า

  • ประชากรโลกในปี 2050 จะเป็น 9.7 พันล้านคน—->ปัจจุบัน ณ เดือน พ.ค.61 มีประมาณ 7.62 พันล้านคน ก็อีก 30 ปีเป็น หมืนล้านคนก็คงไม่แปลก
  • ปัญหาเรื่อง Climate Change ภูิมอากาศจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ—->อันนี้ชัดเจน
  • จำนวนคน 2 ใน 3 จะอาศัยในเมือง —-> น่าจะจริง กรุงเทพขยายกันไม่หยุด โอว แล้วใครจะทำการเกษตร
  • คนเป็นพันล้าน จะอดยากและยากจน เกิดการอพยพ ปัญหาจะตามมามากมาย

เท่าที่สัมผัสการใช้ชีวิตใน กทม. คงไม่ต้องรอปี 2050 ก็จะแย่แล้ว แย่งกันกินแย่งการซื้อไปหมด ประเทศไทยเราผลิตอาหารได้มากก็จริง แต่ลองนึกภาพนะครับ ถ้านักท่องเที่ยวหรือแรงงานอพยพ เพิ่มขึ้นอีก 20-30% ไม่ขาดหรอก แต่ราคาสินค้าด้านอาหารมันจะแพงขึ้นเท่าไหร่….

สำหรับงานด้าน Plant Factory ทีมนักวิจัยของเราก็แอบภูมิใจ ว่าจะเป็นตัวช่วยตัวนึงในการผลิตอาหารในปริมาณมากๆ ตอนนี้ปัญหายังไม่รุนแรง แต่เมื่อวิกฤตมา การเตรียมการไว้จะลดความรุนแรงของปัญหาได้อย่างดี….

The future of food and agriculture: Trends and challenges
The report sheds some light on the nature of the challenges that agriculture and food systems are facing now and throughout the 21st century, and provides some insights as to what is at stake and what needs to be done. What emerges is that “business as usual” is no longer an option but calls for major transformations in agricultural systems, in rural economies and in how we manage our natural resources.

Related links: http://www.fao.org/publications/fofa/en/;
Date: 22/02/2017

Global Trend for Food and Agriculture แนวโน้มด้านอาหารและการเกษตรในอนาคต