ผักชี

 

              เนื่องจากในอดีตถึงปัจจุบันผักชีไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดไทย หลายๆคนยังไม่รู้ว่าวิธีการปลูกผักชีง่ายมาก และยังสามารถปลูกแบบไร้ดินได้ด้วย

วิธีการปลูกมีดังนี้

      1.เลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนิยมกันคือ เมล็ดผักชีพันธุ์สิงคโปร์และเมล็ดผักชีไต้หวัน

  1. เตรียมพื้นที่ปลูก ปลูกได้ทั้งในแปลงและกระถาง การปลูกในกระถางเหมาะสำหรับต้องการปลูกรับประทานเอง และการปลูกในแปลงดินเป็นการปลูกเพื่อจำหน่าย สำหรับการปลูกในแปลงดินควรขุดดินหรือพรวนดินขึ้นมาตากแดดไว้ก่อนสัก5-7วัน แล้วทำการพรวนดินซ้ำอีกทีนึงเพื่อให้ดินมีความร่วนและทำการผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสดคลุกเคล้ากับแปลงดิน
  2. เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ผักชีที่ดีมาแล้ว ทำให้เมล็ดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนก่อนสิ่งวิธีนี้สำคัณอย่างมาก จากนั้นก็นำไปแช่น้ำโดยการใช้ผ้าห่อไว้แล้วอะไรทับไว้เพื่อให้ผ้าจมมิดน้ำ 4. เมื่อแช่เมล็ดพันธุ์ผักชีแล้ว นำไปผึ่งลม เมื่อเมล็ดพันธุ์ผักชีเริ่มงอกก็นำไปหว่าน
  3. ก่อนการนำเมล็ดพันธุ์ผักไปหว่านควรรถน้ำให้ซุ่มแปลงดิน แล้วจึงนำเมล็ดพันธุ์ผักไปหว่าน และคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ เพื่อป้องกันต้นอ่อนจากแสงแดดและรักษาความซุ่มซื้นของแปลงดิน
  4. การรดน้ำ ผักชีเป็นผักที่ต้องการน้ำมากดังนั้นจึงควรน้ำวันละ 2 ครั้งและผักชีไม่ชอบพิ้นที่น้ำขังอาจจะทำให้ผักชีเน่าได้
  5. การใส่ปุ๋ยให้ผักชีหลังจากแตกใบแล้วแนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมัก

 

วิธีเก็บเกี่ยว

      ผักชีจะโตเต็มที่เหมาะสำหรับเก็บประมาณ 40-45 วัน ซึ่งการเก็บให้รดน้ำก่อน1ครั้งเพื่อจะได้เก็บง่ายขึ้นรากไม่ขาดโดยการดึงให้ดึงจากดโคนราก

 

โรคและแมลงศัตรูของผักชี

โรคที่มักจะเกิดกับผักชีคือโรคใบเน่าและแมลง เพลี้ย ปัญหาทั้ง2อย่าง แก้ไขโดยการฉีดพ่นยา

สรุปการปลูกผักชี

  1. หมั่นรดน้ำ
  2. ให้ผักชีโดนแดดตลอดวันหรือเกือบทั้งวัน
  3. ดินต้องร่วนซุน ไม่ขังน้ำ
  4. ถ้าผักชีงอกแล้วใบหงิก แสดงว่ามีเพลี้ยไฟ
  5. ระวังมด

 

 

 

 

อ้างอิง http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539852556

 

 

วิธีการปลูกผักชี