ค่า pH ของน้ำในการปลูกพืช

ค่า pH

คือค่าความเป็นเกรดเป็นเบส โดยค่า pH มีอยู่ 1-14 โดยค่ากลางคือ 7 หากค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 7 คือเกรด สูงกว่า 7 คือเบส

การปลูกพื้นนั้นค่า pH ของน้ำที่ดีควรอยู่ที่ 5.5-7.0 ซึ่งการที่ค่าน้ำเป็นเกรดจะส่งผลดีต่อพืชเพราะน้ำที่เป็นเกรดจะทำให้ธาตุอาหารพืชละลายน้ำได้ดี ดังนั้นค่าที่ดีทีสุดต่อการละลายสารอาหารของธาตุอาหารพืชคือ 5.8-6.3

ค่า pH ของน้ำในการปลูกพืช