ข้อดี

1.ปลูกได้ตลาดเวลาตามความต้องการ

2.เนื่องจากไม่ต้องใช้ดินจึงสามารถปลูกได้ทุกที่

3.หากมีพื้นที่จำกัดก็ยังสามารถผลิตในปริมาณมากได้เนื่องจากการปลูกสามารถทำเป็นชั้นหลายๆชั้นได้

4.ควบคุมปริมาณสารอาหารของพืชที่ปลูกได้

5.ลดปริมาณการใช้แรงงานคน

6.สมารถมาร่วมลงทุนในธุรกิจนี้ได้ มีโอกาสขยายตัวสูง

 

ข้อเสีย              

1.การลงทุนช่วงเริ่มต้นค่อยข้างจะสูง

2.เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาสูง ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน และกำหนดราคาชัดเจน

3.ชนิดของพืชที่สามารถปลูกได้โดยวิธีนี้ยังมีจำกัด เพราะยังต้องพัฒนาเทคนิค โดยทั่วไปใช้ในการปลูกผักสลัด (lettuce) มะเขือเทศ และสตรอเบอร์รี่

4.การควบคุมสภาวะแวดล้อมทำค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกรณีแบบใช้แสงจากดวงอาทิตย์

ข้อดีข้อเสียของ Plant Factory