ผักฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) เป็นผักสลัดชนิดหนึ่ง หน้าตาจะประหลาดๆ ใบหยักๆ ตามตำราวิชาการ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ห่อหัวเข้าหาต้น มีทรงกลมรี ปลาบใบหยัก กาบใบห่อเป็นชั้น ใบมีสีเขียวอ่อน ถึงสีเขียวแก่

เป็นผักสลัดที่ทานสดจะกรอบ เคี้ยวเสียงดังเลยทีเดียว รสชาตถ้าได้ทานสดๆ ใหม่ๆ จะมีรสหวานนิดๆ เป็นผักสลัดที่ถือว่าอร่อย ทานสนุก

@Grobot ตู้ปลูกผักของเรา ทดสอบปลูกด้วยแสงสีและแสงสีขาว ผลการปลูก เรื่องขนาด และน้ำหนัก การเติบโต ไม่แตกต่างกันมากนัก ระยะเวลาการปลูกประมาณ 30-35 วัน ส่วนเรื่องรสชาด พอๆ กัน

แต่แสงสีขาวดูจะให้รสหวานมากกว่านิดหน่อย…

การปลูกในระบบ Plant Factory

1.การเพาะกล้า  – เพาะภายนอกด้วยวิธีปกติ หลังจาก 1-2 วัน เมื่อรากงอกแล้ว สามารถนำปลูกภายในระบบ Plant Factory ได้เลย

2.ปริมาณแสงที่ให้ 12-14 ชม./วัน

3.อัตราการเติบโตพร้อมทานได้ 30-35 วัน

 

ปลูกผักฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) ระบบ Plant Factory ในตู้ปลูกผัก